Friggebod i funkisstil

Med funkisstil avses en funktionalitet i ett specifikt avseende. En friggebod i funkisstil kan till exempel åsyfta funktionalitet på olika områden. Många har sin friggebod placerad ute i trädgården och använder den som gäststuga. Om friggeboden är tänkt att gå i funkisstil i det avseendet så bör den exempelvis vara utrustad med sängar, och kanske ha ett skåpsutrymme med förvaring för sängkläder. Vill man inge extra gästvänlighet så kan det vara läge att utrusta friggeboden med en mulltoa. Det är alltid uppskattat så att gästerna slipper att exempelvis mitt i natten uppsöka toalett i något annat hus som tillhör tomten. Givetvis är det möjligt att installera en vattentoalett i friggeboden om man vill förse sina gäster med extra bekvämlighet.

Övrig funkisstil för friggeboden kan exempelvis innebära att den används som ateljé eller butik. Det är ekonomiskt skonsamt med en friggebod som arbetslokal. Och vore det inte idylliskt med en liten butik eller ateljé i en friggebod ute på landsbygden. Friggeboden passar väl in i den lantliga miljön. Men oavsett verksamhet så bör man undersöka om vad som är tillåtet förutsatt att det inte är uppenbart tillåtet – så som att använda friggeboden som gäststuga till exempel.

Om man exempelvis skulle använda friggeboden till ateljé krävs egentligen inga nämnvärda funktionella detaljer. Om den däremot ska användas till butik så är det kanske läge att fundera på utrymmen för ett mindre lager och en kassabänk. Och dessutom krävs det förmodligen – beroende på vilka varor som säljs – någon form av varuhyllor.

En annan funktion som en friggebod kan ha är att fungera som plats för uppehälle till tonårsbarnen. Innan de tar det totala klivet mot att flytta hemifrån så är det ju perfekt övning att bo ett stenkast från föräldrarna i friggeboden ute i trädgården. På så sätt slussas de sakteliga in i rollen som de senare måste axla som ansvarstagade vuxna – samtidigt som föräldrar har någorlunda kontroll över situationen. En friggebod som tonårshem innebär ju troligtvis att den kommer inredas som ett typiskt pojk- eller flickrum.

Det finns en rad regler att följa vad gäller byggandet av friggebodar. Den måste placeras i omedelbar närhet till bostaden. Enligt lagen finns det inga särskilda bestämmelser om vad en friggebod får användas till men den tydligaste beskrivningen är att friggeboden ska användas som ett komplement till ett bostadshus. Och förutom exempelvis gäststuga är vanliga användningsområden garage, växthus, bastu och förråd.

En friggebod får byggas utan bygglov förutsatt att en del regler uppfylls – bland annat att friggeboden inte upptar en större yta än 15 m². Däremot om exempelvis en eldstad, skorsten, ventilation eller vatten- och avloppsledningar ska installeras krävs tillstånd från kommunen. Och visst är det så att många gärna väljer att installera olika detaljer i friggeboden. Och vad som väljs att installeras beror ju på funkisstil, men kanske allra vanligast är att installera el – vilket ju även är en förutsättning för många andra installationer i friggeboden.